קיבלנו!

תודה שפנית אלינו,
רק מסיימים פה איזה פיתוח זריז ומתקשרים בהקדם.