בד"ץ שארית ישראל

הכשרות המהודרת בעולם התורה

אסטרטגיה • אפיון חווית משתמש • עצוב חווית משתמש • פיתוח האתר

הכשרות המהודרת בעולם התורה

המלצת הלקוחות

לכל מאן דבעי,

אני שמח להמליץ על חברת Digital Braverman שאנו עובדים עמם שנים רבות בפיתוח מערכות מקוונות לצרכי הכשרות , ומשרתים אותנו ביושר ואמינות, בחריצות ומסירות, וביצע ביעילות כל משימה שהוטלה עליהם.
לחברת Digital Braverman קיים מומחיות וידע בניהול פרויקטים מורכבים בהצלחה רבה,

בכבוד רב,

מרדכי יונגרמן

הנהלת בד"ץ שארית ישראל